Utmelding

Skolekorpset Sola

Utmelding

Utmelding fra Skolekorpset Sola skal skje skriftlig til sekretær i skolekorpset,

eller til post@skolekorpsetsola.no.

 

HUSK

Fint også å gi beskjed til læreren og dirigenten! Det setter de pris på.

 

 

Utmelding fra Kulturskolen

Om musikanten har individuell/gruppe spilletime med Sola Kulturskole, skal du også sende utmelding til: sola.kulturskole@sola.kommune.no.

 

Kulturskolen har følgende utmeldingsfrister:

Innen 1. desember for påfølgende vårsemester

Innen 1. april for påfølgende høstsemester

 

Instrument og uniform

Når musikanten slutter skal instrument og full uniform leveres innen 2 uker etter at skriftlig melding er gitt til styret. Uniformen skal da være nyrenset. Dersom man ønsker det kan uniformen leveres urenset mot et gebyr på kr 300,-.