Aspiranter

Skolekorpset Sola

Fellesøving er på mandager kl. 16:00-16:45

i Intimscenen i Sola Kulturhus.

Dirigenten heter Camilla Krokstrand.


Det første året

Vi starter med å samle aspirantene i en prøvekveld der foreldre skal også være med og få informasjon om korpset, og litt om hvordan det er å være korpsmedlem.  Under følgende lett seminar, kan musikantene lærer litt om instrumentet og lærer å spille litt.  Seminaret avsluttes med en liten konsert.


Etter det, begynner musikanten med individuell eller gruppe-undervisning en gang i uken.  Læreren er utdannet musikkpedagog og jobber i Kulturskolen.  I løpet av høst-semesteret begynner aspirantene med fellesøving en gang i uken.  Dette kommer i tillegg til individuell eller gruppe-øvingene.


Aspirantene har noen få opptredener i løpet av året.  Aspirantene er fast innslag på korpsets julekonsert og sommerkonsert.  Om våren kan aspirantene være med på Samspillseminar under Rogalands-mesterskapet, spesielt tilpasset de yngste.  På 17. mai går aspirantene i barnetoget sammen med junior- eller hovedkorpset om de vil.  Etter ca. et år blir aspirantene tatt opp i juniorkorpset.


Les litt om det som skjer etter aspirant-året i korpset her.


Aspiranter