Hovedkorpset

Skolekorpset Sola

 

Fellesøving er på mandager

kl. 17:30-20:00

i Intimsalen i Sola Kulturhus.

Dirigenten heter Camilla Krokstrand.


Musikantene går i hovedkorpset til

det året de fyller 19.  Hovedkorpset

er for tiden ca. 20 musikanter.Faste aktiviteter

  • Oppstartseminar i august eller september (en eller to overnattinger)
  • Stavanger Open konkurranse i november
  • Julekonsert med alle 3 korpsene og familier
  • Julaften i kirken
  • Rogalandsmesterskapet i mars, med ensemble/solist-konkurranse for de som vil
  • 17. mai spiller hovedkorpset i barnetoget og folketoget i Sola
  • Sommerkonsert med alle 3 korpsene og familier
  • Sommertur for hovedkorpset (vanligvis annet hvert år i Norge og utenlands)
  • Det kan dukke opp andre spilleoppdrag i løpet av året.
  • Salg av kakebokser og kalendere har vært fast inntektskilde i flere år, og det kan dukke opp andre oppgaver som bringer inntekt til korpset
Hovedkorpset