Om Korpset

Skolekorpset Sola

Skolekorpset Sola ble stiftet i 1953. 

Vi er et janitsjarkorps med treblås, messinginstrumenter og slagverk.


Hvem er vi?

Vi dekker skolekretsene Grannes, Røyneberg, Sande, Skadberg og Sola, men alle som bor i Sola kommune kan bli med. Skolekorpset Sola er en egen og frivillig organisasjon med eget styre satt sammen av korps-foreldre.


Korpset er delt inn i tre: aspiranter, med elever fra 3. klasse og oppover (1 år),  juniorkorps (2 år), og hovedkorps (til og med det året du fyller 19).  I dag er vi ca 50 musikanter til sammen.   


Hvor er vi?

Skolekorspet Sola holder til i Kulturhuset på Sola og har et godt samarbeid med Kulturskolen.


Hovedkorps 2013

Instrumenter og Undervising

Musikantene låner instrument av korpset.  Vi har fløyte, klarinett, og saksofon i treblås.  Av messing-instrumenter har vi kornett, trompet, althorn, waldhorn, bariton, euphonium, trombone, og tuba.  Og selvsagt slagverk.  Alle musikantene får individuell eller gruppe-undervisning med en Kulturskole lærer en gang i uken i tillegg til den ukentlige korpsøvelsen.
Hovedkorps 2013

Velkommen

Hos oss vil du få mange kjekke opplevelser, og mange nye venner.  Vi er en gjeng med musikanter som er inkluderende og vennlige på tvers av alder, kjønn, geografi osv.  Hos oss er alle velkomne.

Om Korpset