Juniorkorpset

Skolekorpset Sola

Fellesøving er på mandager

kl. 17:00-18:30

i Ensemblesalen i Sola Kulturhus.

Dirigenten heter Lena Søyland.


Musikantene går vanligvis 2 år i juniorkorpset.  Våren det andre året hospitere de deler av øvelsen med hovedkorpset.  De fortsetter med individuell eller gruppe-undervisning i Kulturskolen.


Faste aktiviteter

  • Oppstartseminar i august eller september (evt. en overnatting)
  • Noen år er juniorkorpset med hovedkorpset på Stavanger Open i november
  • Julekonsert med alle 3 korpsene og familier
  • Noen år er juniorkorpset med i Rogalandsmesterskapet (egen konkurranse for juniorkorps)
  • Rekrutteringskonserter på barneskolene
  • 17. mai spiller juniorkorpset i barnetoget i Sola
  • Sommerkonsert med alle 3 korpsene og familier
  • Sommertur
  • Salg av kakebokser og kalendere har vært fast inntektskilde i flere år, og det kan dukke opp andre oppgaver som bringer inntekt til korpset


Les litt om det som skjer etter juniorkorps her.

Juniorkorpset