Foreldre Innsats

Skolekorpset Sola

Korpset er avhengig av at foreldrene stiller opp.   Alle bidrar for å få hjulene til å gå rundt, og det er faktisk ganske kjekt!  Du blir kjent med foreldre og venner til ungene dine.  Dugnadene vi har er sosiale, og hvis du er av den kreative sorten kan du bidra i forbindelse med underholdningskonkurransen Stavanger Open. 


Aspirant-foreldre

  • Evt. vakt på øvelsene og seminarer
  • Selge heliumballonger på skolene på 17. mai
  • Kanskje hjelpe til med en dugnad før jul


Junior og hovedkorps-foreldre

  • ca. 2 dugnader per år
  • Vakt på seminarer og andre aktiviteter
  • Ledere på sommertur


Foreldre Innsats