Praktisk Informasjon

Skolekorpset Sola

Skolekorpset Sola drives av foreldrene.


Årsmøte

Årsmøtet avholdes i mai/juni hvert år.  Årsmelding og budsjett gjennomgås, og det er valg av nytt styre.


Styret

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.


Tillitsvalgte

Hovedkorpset velger 2 medlemmer.  De tillitsvalgtes oppgaver er:

  • å representere korpsets medlemmer på best måte overfor styret og dirigenten, og ta opp saker på vegne av korpsmedlemmene.
  • å virke for et godt samarbeide mellom korpsets medlemmer, dirigent, korpsledere og styret.
  • å være åpen og tilgjengelig overfor medlemmer i korpset, slik at man lett kan henvende seg til de tillitsvalgte.
  • å være miljøskapende.Praktisk Informasjon