Instrumenter

Skolekorpset Sola

Leie av instrument er inkludert i kontingenten.  Det er mulig å bytte instrument hvis førstevalget viser seg ikke å være en fulltreffer.   


Instrumentene er kostbare.  Lærerne ønsker at foreldre/foresatte er med de første øvelsene til aspirantene for å lære om bruk og stell av instrumentet sammen med barnet.  Foreldrene har ansvar for at instrumentet blir godt behandlet.  Korpset dekker nødvendige reparasjoner.  Skyldes skaden uforsiktig behandling av instrumentet er foreldrene ansvarlig.


Vedlikehold

Les tips fra NMF om stell og vedlikehold av instrumentet ditt.


Instrumenter