Home

SKOLEKORPSET

SOLA

Sola kommunes eneste janitsjar-skolekorps

Fellesøving mandager på Sola Kulturhus

Skolekorpset Sola dekker skolekretsene til Grannes, Røyneberg, Sande, Skadberg, og Sola, men alle som bor i Sola Kommune kan bli med.  Skolekorpset Sola er en egen og frivillig organisasjon med eget styre satt sammen av korps-foreldre.

Les om hva våre korps gjør

OM OSS

ASPIRANTKORPS


Barn kan begynne så tidlig som 3. klasse som musikanter hos oss.  Er du eldre, eller har spilt litt før, tar vi hensyn til plassering.  Musikanter spiller ett år i aspirantkorpset.


 • Fellesøving mandager kl. 16:00 til 16:45 på Sola kulturhus med dirigent
 • Individuelle instrument-timer hos kulturskole-instruktør
 • Kontingent kr 1750 per halvår.  Sola kommune tilbyr gjerne støtte til fritidsaktiviteter i tilfelle familien har stramt budsjett.  Ta kontakt med oss og vi ordner det med kommunen.  Støtte tilbys i alle årene barnet er med.


JUNIORKORPS


Musikantene går vanligvis 2 år i juniorkorpset.  De fortsetter med individuell instrumentundervisning.  Våren det andre året hospiterer de deler av øvelsen med hovedkorpset.


 • Fellesøving mandager kl. 17:00 til 18:30 på Sola kulturhus med dirigent
 • Individuelle instrument-timer hos kulturskole-instruktør
 • Kontingent kr 2050 per halvår.


HOVEDKORPS


Musikantene går i hovedkorpset til det året de fyller 19 år.


 • Fellesøving mandager kl. 17:30 til 20:00 på Sola kulturhus med dirigent
 • Individuelle instrument-timer hos kulturskole-instruktør
 • Kontingent kr 2050 per halvår.

HVA DEKKER KONTINGENTEN? 


Circa 65% av kontingenten betales videre til kulturskolen for dekning av:

 • Fellesøving med dirigent
 • Lønn til instruktører for individuell instrumentundervisning hos kulturskolen


Det resterende, supplert med inntekt fra dugnadinnsats, tilskudd og eventuelle spilleoppdrag dekker:

 • Innkjøp av instrumenter som lånes ut til musikantene
 • Vedlikehold og reparasjon av instrumenter
 • Dirigenthonorar og utgifter ifm. konserter
 • Seminarer med instruktører, evt. mat og overnatting
 • Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund (NMF)
 • Deltakeravgift ved konkurranser (Rogalandsmesterskapet og Stavanger Open)
 • Korpsnoter
 • Sosiale arrangementer


Dette må musikantene betale selv:

 • Notestativ (kan kjøpes gjennom korpset for ca. kr 300,-.)
 • Evt. notehefte som brukes på instrument-timer på kulturskolen. (Pris kan variere.  Spør oss i korpset om vi har et til utlån)
 • Engangsleie uniform kr 300,- (kun hovedkorpset; betales en gang, uansett antall ganger størrelsen skiftes).  Juniorer får låne korpsgenser eller vest, men må selv skaffe hvit skjorte, svarte bukser og sko (spør oss om vi har noe til utlån)
 • Sommertur (egen dugnad kan arrangeres for å dekke kostnad)

registrer Skolekorpset Sola som mottaker i din


GRASROTANDELEN i NORSK TIPPING

og

SPOND appens CASHBACK

KONTAKT

Ta kontakt med osspost@skolekorpsetsola.no

Styreleder: Renate Sør-Reime Erga

975 68 404

renate@kjerrberg.net


UTMELDING

Hvis musikanten din ikke kan være med i korpset lenger, ta kontakt på post@skolekorpsetsola.no.


Husk å levere inn instrument og uniform helst innen 2 uker etter at melding er gitt, evt. ved slutten av halvåret.  Uniformsjakken til hovedkorpsmusikanter skal leveres nyrenset. Dersom man ønsker det kan uniformen leveres urenset mot et gebyr på kr 300,-.TYPISKE AKTIVITETER I ÅRET

Oppstartsseminar

en helg i august eller september

hovedkorps og juniorkorps

Oppstartsseminar for aspiranter

en lørdag i september eller oktober

aspiranter

Stavanger Open (konkurranse)

andre lørdag i november

hovedkorps og juniorkorps

Spilling ved julegrantenning

1. søndag i advent

hovedkorps

Spilling på julaften i kirken

24. des

hovedkorps

Rogalandsmesterskapet (konkurranse)

en lørdag i mars

hovedkorps, juniorkorps og aspiranter

Rekrutteringskonserter på barneskoler

2 halv ukedager i mars

juniorkorps

17. mai

17. mai

hovedkorps, juniorkorps, og aspiranter som ønsker

Sommerkonsert

en mandag i juni

alle

Sommertur

noen dager i juni/juli

hovedkorps og juniorkorps (kun hovedkorps hvis utland)

STØTT OSS !