Home

SKOLEKORPSET

SOLA

Sola kommunes eneste janitsjar-skolekorps

Fellesøving mandager på Sola Kulturhuset

Skolekorpset Sola dekker skolekretsene til Grannes, Røyneberg, Sande, Skadberg, og Sola, men alle som bor i Sola Kommune kan bli med.  Skolekorpset Sola er en egen og frivillig organisasjon med eget styre satt sammen av korps-foreldre.

Les om hva våre korps gjør

OM OSS

ASPIRANTKORPS


Barn kan begynne så tidlig som 3. klasse som musikanter hos oss.  Er du eldre, eller har spilt litt før, tar vi hensyn til plassering.  Musikanter spille ett år i aspirantkorps.


 • Fellesøving mandager 16:00 til 16:45 på Sola kulturhuset med dirigent
 • Individuell instrument timer hos kulturskole-instruktør
 • Kontingent kr1750 per halvåret


JUNIORKORPS


Musikantene går vanligvis 2 år i juniorkorpset.  De fortsetter med individuell instrument undervisning.  Våren det andre året hospitere de deler av øvelsen med hovedkorpset.


 • Fellesøving mandager 17:00 til 18:30 på Sola kulturhuset med dirigent
 • Individuell instrument timer hose kulturskole-instruktør
 • Kontingent kr2050 per halvåret


HOVEDKORPS


Musikantene går i hovedkorpset til det året de fyller 19 år.


 • Fellesøving mandager 17:30 til 20:00 på Sola kulturhuset med dirigent
 • Individuell instrument timer hos kulturskole-instruktør
 • Kontingent kr2050 per halvåret

HVA DEKKER KONTINGENTEN? 


Circa 65% av kontingenten betales videre til kulturskolen for dekning av:

 • Fellesøving med dirigent
 • Lønn til instruktører for individuell instrument undervisning host kulturskolen


De resterende kontingenten, supplert med inntekt fra dugnadinnsats, tilskudd og evt. spilleoppdrag dekker:

 • Innkjøp av instrumenter og nødvendig rekvisita
 • Vedlikehold og reparasjon av instrumenter
 • Dirigenthonorar og utgifter ifm. konserter
 • Seminarer med instruktører, evt. mat og overnatting
 • Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund
 • Deltakeravgift ved konkurranser (Rogalandsmesterskapet og Stavanger Open)
 • Korpsnoter
 • Sosiale arrangementer


Dette må musikantene betale selv:

 • Notestativ (kan kjøpes gjennom korpset for ca. kr 300,-.)
 • evt. notehefte som brukes på instrument timer på kulturskolen. (Pris kan variere.  Spør oss  i korpset om vi har en til utlån)
 • Engangsleie uniform kr 300,- (kun hovedkorpset; betales en gang, uansett antall ganger størrelsen må skiftes).  Juniorer får låne korpsgenser eller vest, men må skaffe sine egne hvit skjorte, svarte bukser og sko (spør oss om vi har noe til utlån)
 • Sommertur

registrer Skolekorpset Sola som mottaker i din


GRASROTANDELEN i NORSK TIPPING

og

SPOND appens CASHBACK

KONTAKT

Ta kontakt med oss på  post@skolekorpsetsola.no

Styreleder: Renate Sør-Reime Erga

975 68 404

renate@kjerrberg.net


UTMELDING

Hvis musikanten din ikke kan være med i korpset lenger, ta kontakt på post@skolekorpsetsola.no.


Husk å lever inn instrument og uniform helst innen 2 uker etter at melding er gitt, evt. ved slutten av halvåret.  Hovedkorps uniformsjakken skal være nyrenset. Dersom man ønsker det kan uniformen leveres urenset mot et gebyr på kr 300,-.TYPISKE AKTIVITETER I ÅRET

Oppstartsseminar

en helg i august eller september

hovedkorps og juniorkorps

Oppstartsseminar for aspiranter

en lørdag i september eller oktober

aspiranter

Stavanger Open konkurranse

andre lørdag i november

hovedkorps og juniorkorps

Spilling ved julegrantenning

1. des

hovedkorps

Spilling på julaften i kirken

24. des

hovedkorps

Rogalandsmesterskapet

en lørdag i mars

hovedkorps, juniorkorps og aspiranter

Rekrutteringskonserter på barneskoler

2 dager i mars

juniorkorps

Nasjonaldag

17. mai

hovedkorps, juniorkorps, og aspiranter som ønsker

Sommerkonsert

en mandag i juni

alle

Sommertur

noen dager i juni/juli

hovedkorps og juniorkorps (kun hovedkorps hvis utland)

STØTT OSS !